Tag: Nhân Sâm Bại Độc

Nhân Sâm Bại Độc

Thành phần: Mỗi chai 100ml chứa các chất chiết được từ 68g dược liệu khô của bài thuốc Nhân sâm bại độc: Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 4g Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 8g Chỉ xác (Fructus Aurantii) 6g Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)  8g Khương hoạt (Rhizoma Seu radix Notopterygii) 8g Nhân sâm (Radix Ginseng)