Tag: Khu Phong Trừ Thấp

Khu Phong Trừ Thấp

Thành phần: Mỗi chai 100ml chứa chất chiết được từ 56g dược liệu khô của bài thuốc Quyên tý thang. Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 4 g Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 8g Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei) 12g Khương hoạt (Rhizoma seu Radix Notopterygii ) 8g Khương hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 4g Phòng phong (Rhizoma