Tag: Dâm dương hoắc

Dâm dương hoắc

Bào chế: + Dâm Dương Hoắc: Dùng rễ và lá mảnh vụn là dùng được. + Rửa sạch, xắt nhỏ, phơi khô, sao qua. Có thể tẩm qua rượu rồi sao qua càng tốt. + Tri liệt dương, bán thân bất toại:  Dâm dương hoắc 3 cân+1kg Nhục thung dung+ rượu ngon 10 cân. Ngâm