Tag: công dụng Thiên Vương Bổ Tâm

Thiên Vương Bổ Tâm

Thành phần: Mỗi chai 100ml chứa các chất chiết được từ 52g dược liệu khô của bài thuốc Thiên vương bổ tâm đan. Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis) 4g Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae) 4g Đương quy (Radix Angelicae sinensis ) 4g Huyền sâm ( Radix Scrophulariae)   2g Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) 4g