Tag: cong dụng Sâm nhãn vàng

Sâm nhãn vàng

Số lượng: 80ml x 60 gói Sản phẩm này được làm bằng chất lỏng chiết xuất nhân sâm đỏ và tập trung sau 12 giờ của sắc nhiệt độ thấp, Hàn Quốc nhân sâm đỏ Extract 100% Cách sử dụng có 1 ~ 2 túi mỗi ngày. childrem dưới 15 tuổi, đi một nửa túi