Tag: cách dùng Kim ngân hoa

Kim ngân hoa

Tên thuốc: Flos Lonicerae. Tên khoa học: Lonicera japonica Thunb. Họ Cơm Cháy (Caprifoliaceae) Bộ phận dùng: hoa mới chớm nở. Lá và dây ít dùng. Hoa chùm trắng vàng xen nhau, mềm, không tạp chất, đài có lông nhỏ là tốt. Thứ hoa đơn sắc vàng thâm, đoá hoa nhỏ, cứng là xấu. Tính